Końskowola
ul. Lubelska 95

81 889 20 10

Gminny Ośrodek Zdrowia w Końskowoli

O Nas

Małgorzata Chabros
  • 5 Listopad, 2019
Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Zdrowia

Ośrodek Zdrowia w Końskowoli udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00. W godz. 18.00 – 8.00 dnia następnego w dni powszednie oraz niedzielę, święta i dni wolne od pracy całodobowo opiekę nad pacjentami sprawuje Przychodnia Nr 1 w Puławach, ul. Partyzantów 17.

Rejestracja do lekarzy

Odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie na dzień bieżący oraz na dni następne w godz. 07.30 - 17.30. telefonicznie od 08.00. Każdorazowo przy rejestracji osobistej pacjenci są zobowiązani okazać dowód potwierdzający tożsamość – art. 50 ust. 2, pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

W związku z dużym natężeniem połączeń telefonicznych, zwłaszcza w godzinach porannych, prosimy o cierpliwość podczas oczekiwania na zgłoszenie się rejestracji. Zapewniam, że wszystkie połączenia są odbierane.

Przyjmowanie pacjentów

Pacjenci przyjmowani są według kolejności godzinowej ustalonej podczas rejestracji. Godzina przyjęcia na wizytę do lekarza może ulec przesunięciu w związku z koniecznością przyjęcia pacjentów w stanach nagłego pogorszenia zdrowia.


Wizyty domowe

Wizyty domowe realizowane są przez lekarzy Ośrodka Zdrowia planowo, po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem. W nagłych stanach zagrożenia życia (wypadek, utrata przytomności, bóle serca, nagłe duszności itp.) należy wzywać pogotowie.

Leki

Istnieje możliwość wypisania leków bez konieczności wizyty u lekarza. Pacjent leczony przewlekle jest zobowiązany co najmniej raz na 3 miesiące odbyć wizytę u lekarza. Prosimy o zgłaszanie leków po godz. 11.00.

Badania laboratoryjne, RTG oraz USG

Wykonywane są na zlecenie lekarzy Ośrodka Zdrowia w Końskowoli. Badania zlecane przez innych lekarzy są realizowane w miejscu zlecenia.


Badania laboratoryjne

-w poniedziałki, środy i piątki w gabinecie zabiegowym Ośrodka Zdrowia w godzinach 8.00–10.00

- od poniedziałku do soboty w Laboratorium Analiz Medycznych w Puławach ul. Wojska Polskiego 45/1 w godzinach pracy laboratorium

tel. 81 888 02 85


Badania USG

Centrum Medyczne „INTERNUS”

ul. Gen. Fieldorfa-Nila 10, ul. Gen. Fieldorfa-Nila 16

Rejestracja poniedziałek–piątek 7.00-20.00, sobota 7.30-14.00

tel. 81 82 00 300


Badania RTG

Centrum Medyczne „INTERNUS”

ul. Gen. Fieldorfa-Nila 10

Rejestracja poniedziałek–piątek 8.00-18.00

tel. 81 82 00 300 w. 120

mgr Małgorzata Chabros

Dyrektor GOZ Końskowola