Końskowola
ul. Lubelska 95

81 889 20 10

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej

Zaprasza do korzystania z usług świadczonych przez Nasze pielęgniarki POZ
Alicja Wiejak

pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

Monika Firlej

pielęgniarka środowiskowo - rodzinna


Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

Wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, nad świadczeniobiorcą, społecznością w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych) w zakresie:

Promocji zdrowia i profilaktyki chorób

rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców

Świadczeń pielęgnacyjnych

przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności

Świadczeń diagnostycznych

pobieranie materiału do badań diagnostycznych przy użyciu zestawów do pobierania

Świadczeń leczniczych

podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami