Końskowola
ul. Lubelska 95

81 889 20 10

Punkt Szczepień

Szczepienia w Ośrodku Zdrowia wykonuje
Małgorzata Szpyra

mgr pielęgniarstwa

Barbara Kozak

pielęgniarka medycyny szkolnej


Rodzaje szczepień

Należy wyróżnić dwa rodzaje szczepień, które wykonywane są w Ośrodku Zdrowia w Końskowoli, tj. szczepienia obowiązkowe i szczepienia zalecane.


Szczepieniom obowiązkowym podlegają głównie dzieci od urodzenia do 19 roku życia. Obowiązek ten wynika z profilaktyki zachorowania na choroby zakaźne, które to choroby, w przypadku zaniechania szczepień mogą być przyczyną poważnych epidemii oraz zwiększenia śmiertelności, zwłaszcza małych dzieci. Wymaga podkreślenia fakt, że dobrodziejstwo szczepień ochronnych pozwoliło praktycznie wyeliminować groźne choroby zakaźne z terenów na których wykonywane są szczepienia ochronne.

Szczepienia ochronne chronią!

Rodzice dzieci, którzy zrezygnowali z wykonywania szczepień ochronnych u swoich dzieci powinni być świadomi tego, iż bezpieczeństwo ich dziecka zależy od wszystkich innych dzieci. które mają odporność na określone choroby, właśnie z powodu przejścia całego cyklu uodparniania. Stąd utrzymanie w populacji wysokiej wyszczepialności jest zabezpieczeniem dla dzieci nieszczepionych.


Dziecko, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, od urodzenia do 19r.ż. podlega obowiązkowi szczepienia przeciwko następującym chorobom zakaźnym:


1. Gruźlica
2. Żółtaczka typu B
3. Błonica, Krztusiec, Tężec
4. Ostre Nagminne Porażenie Dziecięce ( Poliomyelitis )
5. Hemophilus Influenzae
6. Pneumokoki
7. Odra, Świnka, Różyczka


Rozłożenie w czasie życia dziecka tychże szczepień wynika z corocznego Programu Szczepień Ochronnych ustalanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.


Pierwsze szczepienie w Punkcie Szczepień Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do której jest zadeklarowane dziecko, odbywa się na ogół w 8. lub 9. tygodniu życia dziecka. Termin szczepienia jest ustalany indywidualnie z rodzicami, i tak kolejne terminy szczepień również są ustalane z rodzicami. Przed każdym szczepieniem dziecko jest badane i kwalifikowane do szczepienia przez lekarza pediatrę. Uwagi rodziców i sugestie dotyczące szczepień zawsze są brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do szczepienia. Szczepienia z reguły wykonywane są w godzinach do 15.00, jednak w uzasadnionych i koniecznych przypadkach mogą być wykonane po godz. 15 po umówieniu się z pielęgniarką.

Od 2015 r. Punkt szczepień Ośrodka Zdrowia w Końskowoli prowadzi Program Gminny dotyczący zapobiegania chorobie Pneumokokowej i Meningokokowej. Program ten będzie kontynuowany do końca 2020 roku. Z programu mogą skorzystać dzieci zameldowane na stałe lub tymczasowo w Gminie Końskowola po uprzednim złożeniu oświadczenia rodzica dziecka o posiadaniu takiego zameldowania.

Dzieci, które nie są zadeklarowane do Ośrodka Zdrowia w Końskowoli, przed szczepieniem muszą być zbadane przez lekarza rodzinnego do którego mają złożoną deklarację i z wydanym zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do ww. szczepienia zgłaszają się w ciągu 24 godzin do Ośrodka Zdrowia w Końskowoli. Przed planowanym badaniem w zadeklarowanej Placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej, rodzice powinni uzgodnić planowane szczepienie z pielęgniarką z Ośrodka Zdrowia w Końskowoli.

Dorośli pacjenci najczęściej wykonują szczepienia przeciwko żółtaczce typ A lub B, grypie lub tężcowi. Pacjent, który planuje wykonanie tych szczepień powinien najpierw zgłosić się po receptę na daną szczepionkę, a następnie wykupić szczepionkę i zgłosić się Punktu Szczepień celem wykonania szczepienia.

Informacyjnie należy przypomnieć, że szczepienia przeciw grypie najlepiej wykonywać od września do stycznia danego roku a szczepić powinny się przede wszystkim osoby przewlekle chore jak również te, które ukończyły 65 rok życia. Dodatkowo należy przypomnieć, że w razie zmiany deklaracji dziecka do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, kareta uodpornienia dziecka powinna zostać przekazana do nowej placówki, dlatego ten fakt należy zgłosić w poprzednim ośrodku zdrowia.

Zapraszamy i zapewniamy o kompleksowej opiece i udzieleniu wszystkich niezbędnych informacji.